வியாழன், 10 மே, 2012

என் உடல் ..

எனக்கும் என் உடலுக்கும் 
உண்டான தசம வேறுபாடுகள் 
புலப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றன 

பல முறை படுக்கையில் 
சாய்ந்திருக்கும் என் உடலை நான்
அமர்ந்து கொண்டே
பார்க்கிறேன் ..
ஒரு உஷ்ணத்தின்
ஜீவனில்
இயங்குகிற
இயந்திரக் கூடு
என் உடல் ..

நான் அந்த உடலா ???
இல்லை அந்த உஷ்ணமா??
உடலையும்
உஷ்ணத்தையும்
சாட்சியாக கவனிக்கும்
நான் யார்??

யார் என்ற கேள்விக்கு
பதில் தெரிந்தாலும்
புரிந்து கொள்ளும்
அறிவு !!
உடலின் பாகமா
உயிரின் நீட்சியா !!

அந்த
கடிகார அலாரச்
சத்தம் !!
உடலுக்குள் இணைத்து
உலகுக்குள் அனுப்பியது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக