புதன், 30 மார்ச், 2011

10 things to learn from Japan

The positive thing we need to learn from Japanese in this present condition are
1. THE CALM
Not a single visual of chest-beating or wild grief. Sorrow itself has been elevated.
2. THE DIGNITY
Disciplined queues for water & groceries. Not a rough word or a crude gesture.
3. THE ABILITY
The incredible architects, for instance. Buildings swayed but didn’t fall.
4. THE GRACE
People bought only what they needed for the present, so everybody could get something.
5. THE ORDER
No looting in shops. No honking & no overtaking on the roads. Just understanding.
6. THE SACRIFICE
Fifty workers stayed back to pump sea water in the N-reactors. How will they ever be repaid?
7. THE TENDERNESS
Restaurants cut prices. An unguarded ATM is left alone. The strong cared for the weak.
8. THE TRAINING
The old & the children, everyone knew exactly what to do. And they did just that.
9. THE MEDIA
They showed magnificent restraint in the bulletins. No silly reporters. Only calm reportage.
10. THE CONSCIENCE
When the power went off in a store, people put things back on the shelves & left quietly

They have the awareness to face such calamities

செவ்வாய், 8 மார்ச், 2011

-என் ஆச்சி சொன்ன கவிதை

அன்பு வாசகர்களே !!


உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி 


முதுமையில் பெண் :

விழுதுகளை நம்பியிருக்கும் வேர் !!
-என் ஆச்சி சொன்ன கவிதை.கவிதை எப்படி இவளவு அழகா? கேட்டவுடன் சொன்னாய்? என்று வினவியபோது. இது என் வாழ்க்கையின் சாராம்சம் என்றாள். 


இதை வைத்து நான் இன்னொரு தொடர் கதை எழுத ஆசைப்படுகிறேன். எனவே,வீர நாயக்கனை முடித்துவிட வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் உள்ளேன் . எனக்கு பரீட்சை வேறு வருவதால்.. சற்று குழப்பமாகவும் உள்ளது.பாப்போம் மார்ச் மாதம் எப்படி என்று ??

காளிதாசன்