ஞாயிறு, 5 மே, 2013

கால இயந்திரம்

1.  இப்படிக்கு நான்


இன்று மே 05 2013,
நாளை மே 05 1945
காலங்காலமாய் பேசிவந்த
புனைவுகள் பொசுங்கப் போகின்றன
ஊழிக்காலத்திற்கும், கற்காலத்திற்கும்
இடையே கட்டங்கள் கட்டி
சதுரங்கம் விளையாடி மகிழ்வேன்.
நீங்கள் யாவருமே காய்களாக!!
இப்படிக்கு கடவுள் ஜெக்தீஷ்***********************************
2. காலம் “0”

இன்று தான் டைம் ஜீரோவாம்
இன்று ஒரு கொலை நடக்க இருக்கிறது, 
முதல் முயற்சி இதே நாள் மே மாதம் 1927
அடுத்த முயற்சி இதே நாள் மே மாதம் 2014
இன்று நடக்க இருக்கும் கொலை :
தொடங்கும் நேரம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் 
முடியும் நேரம் இன்னும் சற்று ஒளி ஆண்டுகளில்
ஆனால் கொலை மட்டும் நிச்சயம்

- ஜீவ.கரிகாலன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக