சனி, 28 ஆகஸ்ட், 2010

யமனாகும் மருந்துகள்

பின் வரும் மருந்துகள் நம் நாட்டில் , சாதரணமாக விற்கப்படும் மருந்துகள் எவ்வளவு கேடு கேட்ட குப்பைகள் என்றார் பட்டியல் இதோ !!

நண்பர்களே !! இப்பதிவை உங்கள் இடுகையிலும் பதிந்து கொள்ளலாம் ...உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும்


DANGEROUS DRUGS HAVE BEEN GLOBALLY DISCARDED BUT ARE AVAILABLE IN INDIA . The most common ones are action 500 & Nimulid.PHENYLPROPANOLAMINE:

cold and cough. Reason for ban : stroke.
Brand name :
Vicks Action-500
________________________________________________________________________
ANALGIN:

This is a pain-killer. Reason for ban: Bone marrow depression.

Brand name:
Novalgin
___________________________________________________________
CISAPRIDE:

Acidity, constipation. Reason for ban : irregular heartbeat

Brand name :
Ciza, Syspride
____________________________________________________________
DROPERIDOL:

Anti-depressant. Reason for ban : Irregular heartbeat.
Brand name :
Droperol
______________________________________________________________
FURAZOLIDONE:

Antidiarrhoeal. Reason for ban : Cancer.
Brand name :
Furoxone, Lomofen
_____________________________________________________________
NIMESULIDE:

Painkiller, fever. Reason for ban : Liver failure.

Brand name :
Nise, Nimulid
________________________________________________________________________

NITROFURAZONE:

Antibacterial cream. Reason for ban : Cancer.
Brand name :
Furacin
________________________________________________________________________

PHENOLPHTHALEIN:

Laxative. Reason for ban : Cancer.
Brand name :
Agarol
______________________________ __________________________________________

OXYPHENBUTAZONE:

Non-steroidal anti-inflammatory drug. Reason for ban : Bone marrow depression.
Brand name :
Sioril
_______________________________________________________________________
PIPERAZINE:

Anti-worms. Reason for ban : Nerve damage.
Brand name :
Piperazine
________________________________________________________________________
QUINIODOCHLOR:

Anti-diarrhoeal. Reason for ban : Damage to sight.
Brand name:
Enteroquinol 


----கரி

1 கருத்து:

  1. I saw this email lot of times but we have to look around too !!! We should not say that INDIA selling the banned medicines, I agree that in TamilNadu few months before lot of medical shops remain closed because they sold the expiry medicines but here we are not talking about the expiry medicines. As we know that we are using the "Action 500" for past few decade years and we never had any side-effects on this, why ?. Because normally / Naturally INDIANS and most part of AFRICANS having Good Immunity power. Might be it's true that some of the medicines in the above list is not good for the health, but we may consult a good doctor and use this medicine. It's in my view :)

    பதிலளிநீக்கு