வியாழன், 10 மே, 2012

கொடுமைக்காரிகனவுக்குள் மட்டும்
வந்து என் காது மடல் கடிப்பாய்!!


திரும்பி பார்க்க ஆகும் ,
கணங்களை விட வேகமாய்
மறைவாய்

கூட்டத்தில் சென்றால் மட்டும்
என் பெயர் சொல்லி அழைப்பாய்!!

யாரென்று தெரியாமல் நான்
படும் பாட்டை ரசிப்பாய் !!

இமை மூடும் வேளைகள் மட்டும்
எனை கடந்து போவாய் !!

எனைக் கொல்கின்ற வேலையில்
விரதம் போல் இருப்பாய் !!

நீ ஒரு கொடுமைக்காரி
 -

கொசு 

2 கருத்துகள்: