சனி, 8 ஜூன், 2013

மது

மது - பட்டியல்


ஒரு மதுக் குடுவையின் துணை
நட்பினைக் கொடுக்கிறது,
கண்டு களித்து, உண்டு செறித்து
இலக்கியம் பேசி, பாடி, உமிழ்ந்து
வாந்தி எடுத்து, கழுவி விட்டு
முத்தம் கொடுத்து,
அள்ளிக் கொடுக்கிறது வாக்குறுதிகளை
பின்னர் அவதூறு எழுப்பி,
விவாதம் செய்து,
வன்சொல் பேசி, கைகள் நீட்டி
சட்டையைக் கிழித்து
நட்பு முறிகிறது, பகை பிறக்கிறது 

ஆனால் இது மது இல்லாமலும் நடக்கிறது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக